13+ godina

Od 13 godine više ne dijelimo generacije po pristupu učenju. Važno je da osoba ima pravu motivaciju i da je građu moguće prilagoditi raznim potrebama. To je vrlo široko područje, od lekcija za učenje pomoću računala (SCORM) pa do naslova koji omogućavaju sagledavanje građe i podataka na način koji nije bio moguć prije dostupnosti računalnih tehnologija. Objavu naših prvih naslova u ovom području očekujemo u prvom kvartalu 2014. godine, a u vijestima ćemo najaviti više detalja za one koji se žele ranije priključiti.

8 do 13 godina

Koncept obrazovne igre u ovoj dobi treba uzeti u obzir kako je glavni motivator i za odabir aktivnosti i za prihvaćanje rezultata neposredna šira okolina. Nužno je uvažiti osobnost pojedinca koji pristupa učenju i integrirati mogućnost smislenih rezultata koji omogućavaju usporedbu s drugima koji savladavaju te probleme. Naša igra Sraz na jedinstven način realizira taj koncept, igračima nije cilj odgovarati na pitanja nego osvojiti zastavu suigrača - pitanja su samo alat kojim to ostvaruju a nečije znanje ili neznanje strateški element u igri.

4 do 8 godina

Dijete u ovoj dobi može i želi biti samostalno u igri, te je to ono što trebamo poštivati u dizajnu igre. Roditelji i nastavnici će i dalje imati ključan utjecaj na izbor sadržaja i vrednovanje rezultata no da bi igra bila zanimljiva treba ostvariti cilj u igri. To je razlog zbog kojeg se, gdje je to moguće, treba podesiti težina igre sukladno napredovanju djeteta i svakako omogućiti poticaj za ponavljanje na građi koju dijete još nije usvojilo. Naša serija igara Sunčica je posebno prilagođena djeci ove dobi, uz puno poštivanje ovih načela.

18 mjeseci do 4 godine

Djeca u ovoj dobi mogu razumjeti igru, a samo po sebi je razumljivo da će tu igru odabrati roditelj ili odgajatelj. Ono što je važno, roditelji i sudjeluju u tim igrama, pogotovo kad su uz upotrebu tehnologije jer iako dijete zna izraziti želje i namjere u igri, rijetko može samostalno savladati korisničko sučelje. Tada roditelj preuzima ulogu sučelja, i prenosi djetetove želje na ekran. Pri tome djetetu treba omogućiti i da pogriješi, ne može ništa pokvariti a može i time naučiti. Naša serija Kiko i Kika je zasnovana na tom konceptu, a očekujemo nove naslove tijekom 2014.

igre 32bita
32bita igra jozef
školska igra sraz
igra za djecu sunčica
igra za djecu 'kiko i kika'