Sunčica Hvataj

Sunčica Hvataj! je igra u kojoj je cilj spremiti padajuće predmete u odgovarajuće kutije. Igrač sprema predmete u kutije tako da ih prebroji ili prepozna početno slovo zadane riječi.