Sunčica Labirint

Sunčica Labirint je igra u kojoj najmlađi trebaju pronaći put kroz labirint do zadanog predmeta.