Sunčica Sat

Sunčica Sat je igra koja pomaže pri učenju čitanja vremena sa analognog i digitalnog sata.