Sunčica Slagalica

Sunčica Slagalica je igra u kojoj djeca trebaju složiti sliku pomicanjem pločica.