Sunčica Točkalica

Sunčica Točkalica je igra u kojoj je cilj otkriti skrivenu sliku povlačenjem linija među točkicama.