Kako se kaže Sunčica na mađarskom?

Napocska je ime poznatog nam lika za djecu sjeverno od rijeke Drave. Sunčica je partner djetetu u igri i samim time dijete ju treba prepoznati pa je stoga i njeno ime prilagođeno tome da ju dijete razumije na svom jeziku. Lokalizacija ovakvih sadržaja obuhvaća daleko više od samog prijevoda jer igre trebaju biti prilagođene i načinu na koji djeca uče specifične stvari u pojedinom jeziku. Vrlo smo zadovoljni što je način na koji smo koncipirali Sunčice ovim izdanjem na mađarskom pokazao svoju vrijednost.