Sunčica Memo

Sunčica Memo je jednostavna igra spajanja parova za djecu. Parovi se mogu spajati po velikim i malim slovima ili pomoću početnih slova zadanih riječi.